NEŽ POPTÁTE ILUSTRACI

Příspěvek

Není ilustrace jako ilustrace – pojďme si to projít společně od úplných základů.

Víte, jak se liší digitální malba od analogové? Co znamená, že je grafika „vektorová“? V jakém formátu musí ilustrace být, aby se dala použít na web anebo tisknout?  Jak se liší barevné profily CMYK a RGB? Jaké soubory posílat do tiskárny a čeho se vyvarovat?  Co přesně vyjadřuje pojem skicování?

Digitál vs Analog

Digitální ilustrace se vytváří pomocí počítače. V dnešní době existuje nepřeberné množství placených i freeware programů pro digitální tvorbu. Mezi nejznámější a nejpoužívanější patří např. balíček Adobe, CorelDraw či open-source Gimp.

Naopak „analogová“ ilustrace je ta, která se kreslí/maluje na papír nebo jiné fyzické médium – například tužkou, vodovkami,  temperami, variantami sprejů a jinými nástroji.

Bitmapa vs Vektor

Místo pojmu bitmapa se také používá „rastr“ anebo „rastrový obrázek“, může to být také fotka či sken. Otevřete-li si je v grafickém editoru, při zvětšení na maximum uvidíte už jen barevné plochy – pixely („kostičky“). Ty dohromady vytváří daný obraz. Bitmapové ilustrace se nedají zvětšovat nebo zmenšovat bez ztráty kvality (to znamená, že když zvětšíte/zmenšíte jejich rozměr, rozmažou se). Mohou se exportovat ve formátu např. .jpeg, .png, .pdf, .psd, .gif (ale nejenom v nich).

  • Rastrové obrázky jsou vhodné pro použití na webech, na sociálních sítích, v emailech, v prezentacích apod. – celkově v online prostředí.
  • Jejich nevýhodou je, že se nedají zvětšovat nebo zmenšovat bez ztráty kvality a nejsou vhodné pro tisk.

Vektorová ilustrace se vytváří ve vektorovém grafickém programu. Neskládá z pixelů („kostiček“), ale vektorů, matematických úseček/křivek. Vektory lze oproti bitmapovým ilustracím zvětšovat nebo zmenšovat bez ztráty kvality. Její formáty mohou být např. .ai, .eps, .pdf i jiné. Používá se pro loga, ikony, tiskovou grafiku.

CMYK vs RGB

CMYK znamená 4 barevný tiskový proces. Tiskárna využívá C-tyrkysovou, M-purpurovou, Y-žlutou, K-černou.

RGB je světelný barevný model kombinující R-červenou, G-zelenou, B-modrou. Využívá se na zobrazovacích zařízeních – monitorech, displejích.

  • V praxi se také můžete setkat se vzorníkem barev Pantone. Záleží vždy na technologii a materiálu, na který se tiskne. Technické možnosti a varianty (zda je vhodný barevný profil CMYK nebo PANTONE) je dobré si předem ověřit s tiskárnou.

Tiskový výstup

Finální soubor, který se posílá do tiskárny, musí splňovat řadu náležitostí. Tisková data musí být připravená tak, aby byla tiskárna schopna je vydat v co nejvyšší možné kvalitě. Finální soubor musí být ve vhodném formátu, což je zpravidla tiskové .pdf nebo .eps, dále se správným barevným profilem, spadávkou, ořezovými značkami atd. Soubory ode mně, které mají odejít na tisk, jsou vždy správně označené (_protisk). Případné dotazy zodpoví zkušený DTP tiskař/sazeč.

Tiskový výstup

Finální soubor, který se posílá do tiskárny, musí splňovat řadu náležitostí. Tisková data musí být připravená tak, aby byla tiskárna schopna je vydat v co nejvyšší možné kvalitě. Finální soubor má být ve vhodném formátu, což je zpravidla tiskové .pdf nebo .eps, dále se správným barevným profilem, spadávkou, ořezovými značkami atd. Tímto se v praxi trápit nemusíte – zkušený grafik, ilustrátor či DTP tiskař Vám soubory k tisku připraví. Akorát pozor, jestliže Vaše data nebudou ve vhodném formátu/podobě, naúčtují si v tiskárně příplatek za předtiskovou přípravu.

Skicování

Skicování, skici: Jedná se o takový „umělecký“ brainstorming. Autor vytváří několik předběžných návrhů, jak by mohla výsledná práce vypadat. Zpravidla se skicuje tužkou v jedné nebo jen několika barvách. Jde hlavně o vymyšlení celkového konceptu díla.

Věděli jste, že Koblížek také vytváří webové stránky? 

Ilustrace Koblížek (Karolína Koblížková) Ⓒ 2020